Priemyselná výroba vstupuje do prelomovej etapy
Po ére pary, elektriny a počítačov prichádza ďalší technologický skok v podobe Industry 4.0
Čítajte viac
Moderné riadenie výroby si vyžaduje moderné nástroje
MES bude viac prepojený, otvorený a inteligentný so sémantickými webovými technológiami, distribuovanými databázami, spracovaním prirodzeného jazyka, strojovým vzdelávaním, strojovým uvažovaním a autonómnymi agentmi.
Naše služby
Naša schopnosť zbierať a analyzovať údaje sa vyvíja exponenciálne
Všetky tieto údaje sú stále sa rozširujúca hora zlata čakajúca na ťažbu. Transformáciou týchto dát do nových znalostí a vedomostí môžeme lepšie predpovedať budúcnosť.
Kontaktujte násSMART ANALYTICS

V oblasti internetu vecí Vám predstavíme inovatívne riešenie centrálnej dátovej zbernice – IoT platformy pre zhromažďovanie, spracovanie a analyzovanie dát v reálnom čase, ktoré využíva senzory, bezdrôtovú komunikáciu, cloudové služby, mobilné aplikácie a pokročilú analytiku. IoT platforma spracúva a analyzuje relevantné dáta zhromaždené automaticky priamo zo všetkých strojov a zariadení, riadiacich jednotiek, výrobných systémov a dátových zdrojov v podniku. S rastúcim množstvom dát rastú i nároky na ich spracovanie. Nezáleží preto ani tak na objeme spracovávaných dát ako na tom, aké nové informácie a znalosti z nich dokážete vyťažiť. Riadiaci modul zobrazuje v reálnom čase aktuálne hodnoty, parametre, atribúty, stavy spracovávaných dát, ďalej upozornenia a výstrahy na blížiace sa kritické udalosti. Používatelia tak majú vizuálny prehľad o dôležitých udalostiach v reálnom čase a z akéhokoľvek miesta a zariadenia, čím získavajú možnosť robiť lepšie rozhodnutia.Priemysel 4.0

PRIEMYSEL 4.0

Priemysel a výroba 4. generácie sa zameriava primárne na prepojenia medzi výrobnými a obchodnými procesmi, koncovými používateľmi, dodávateľskými reťazcami, spoločnosťou a životným prostredím. Nové technológie a procesy zvyšujú účinnosť a flexibilitu výroby a sústreďujú sa na zákazníkov. Industry 4.0 je aktuálny trend automatizácie a výmeny dát vo výrobných technológiách.

Sieťové odvetvia

SIEŤOVÉ ODVETVIA

Nosným pilierom konceptu inteligentnej energetiky je využitie moderných technológií v energetike s využitím výhod inteligentných meracích systémov, digitálneho riadenia a najnovších informačných systémov tak, aby bolo možné pripraviť elektrizačnú sústavu na zmeny týkajúce sa novodobých trendov a výziev a zároveň riešiť problémy spojené s klimatickými zmenami na našej planéte.

Samospráva

SAMOSPRÁVA

Smart City by malo byť prirodzeným vývojovým stupňom. Množstvo technológií a mesto spolu v jednej lokalite a v jednom čase ešte neznamená „smart city“. Nezačínajte s technológiou, pretože môžete skončiť s vecami nepotrebnými pre ľudí, ktorí v mestách žijú. Technologické riešenia majú tomu len dopomôcť. Technológie bez premysleného nasadenia neprinesú očakávaný efekt.

Zdravotníctvo

ZDRAVOTNÍCTVO

Zdravie občana je najlepšou investíciou pre silnú ekonomiku a spokojnú spoločnosť. Informačné a komunikačné technológie umožňujú poskytnúť správne informácie v správny čas, na správnom mieste a vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov, čo výrazne prispeje k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti a tým aj k zvyšovaniu kvality života.

Ekológia

EKOLÓGIA

So zvyšujúcim sa "ekologickým" povedomím sa zvyšuje aj záujem o ekologické technológie a prístup k životnému prostrediu. Ľudia chcú ekologicky rozmýšľať a žiť. Problémy spojené s kvalitou životného prostredia sú prítomné všade. Vo všetkých oblastiach môžu byť aplikované moderné technológie prínosom pri definovaní mnohých "ekologických" problémov ako aj ich moderných "ekologických" riešení.

Výskum a inovácie

VÝSKUM A INOVÁCIE

Výskum je hnacou silou inovácií založených na technológiách a predstavuje kľúčový faktor úspechu každej spoločnosti. Pomocou prakticky overených postupov, metód a nástrojov sme schopní rýchlo identifikovať potenciál inovatívnych zámerov a s jasným cieľom podporovať výskum a vývoj a priniesť inovácie do slovenského priemyslu a zabezpečiť tak trvalú udržateľnosť projektov.

Prihláste sa na odber noviniek
GRISSP, j.s.a.
Kalinčiakova 871/6
093 01 Vranov nad Topľou
Slovakia (EU)

+421 911 565 689
info@smartanalytics.sk